Sökning: "Gy11"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet Gy11.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig representation i läromedel för samhällskunskap i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Damgaard; Kelmeni Kastriot; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: jämställdhet; kvinnlig representation; läromedel; läromedelsanalys; läroplan; samhällskunskap; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger problemformuleringar som ämnar undersöka hur den kvinnliga representationen i läromedel i samhällskunskap för gymnasiet ser ut. Samt om det över tid hade blivit någon förändring. Fyra textböcker har analyserats med Hirdmans teori om genussystemet och maskulin hegemoni som teoretisk grund. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers förändrade läsvanor : En fenomenografisk studie av lärares upplevelser av elevers förändrade läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rickard Trombati; [2022]
  Nyckelord :skönlitteratur; GY11; svenskämnet; läsning; läsvanor; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i svenska upplever gymnasieeleversförändrade läsvanor gällande läsning av skönlitteratur i skolan och på fritiden. Studien utgårpåverkansfaktorerna den tekniska utvecklingen, läroplan- och betygsreform samt lärarenslärarutbildning. LÄS MER

 4. 4. "Ligger man på en E-nivå på kören och A-nivå på ensemble så kan det inte bli så himla högt betyg": En studie om ämnesintegration och bedömning i kursen Ensemble med körsång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Frida Johansson; Josefin Hansson; [2022]
  Nyckelord :Bedömning; Ensemble med körsång; Återkoppling; Ämnesintegration; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Assessment; Educational Science ensemble with choral singing; Feedback; Integrating subjects; Music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : In order to uncover high school teachers’ and high school student’s experience of assessment and subject integration proportion of the course Ensemble with Choral Singing, a study was conducted, comprised of interviews with teachers and a survey that was provided to students. Our curiosity about the subject is based on a concept a classmate encountered during our internship, namely “ensemble med körtvång”. LÄS MER

 5. 5. Litteraturens roll i gymnasieskolan - En intervjustudie om svensklärares litteraturval

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Linnea Brink; [2022]
  Nyckelord :Litteraturval; bildning; litteratursyn; gymnasieskolan.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Litteratur är en del av kärnan i svenskämnet. Det fastställs av Skolverkets ämnesplan för svenska (Gy11). Vilken litteratur som ska läsas regleras dock inte och lärare har därmed stort svängrum i valet av litteratur. Jag undersöker hur lärare genomför urvalet och i fokus står teman som litteratursyn och bildning. LÄS MER