Sökning: "meningserbjudande"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet meningserbjudande.

 1. 1. "För att lära oss om samhället, typ..." : en studie om skillnaderna i hur elever och deras lärare uppfattar samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristian Elmeskog; [2020]
  Nyckelord :Samhällskunskap; syfte; didaktik; Englund; följemening; meningserbjudande; ämneskonception;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen bygger på en enkätstudie som frågat samhällskunskapslärare om deras uppfattningar av ämnet, samma frågor ställdes till lärarnas elever och resultaten jämfördes. ... LÄS MER

 2. 2. Ekologisk hållbar utveckling i skolmiljön : En kvalitativ studie om hur några skolors arbete för ekologisk hållbar utveckling syns i den fysiska skolmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Siri Rällfors; [2019]
  Nyckelord :ekologisk hållbar utveckling; fysisk skolmiljö; meningserbjudande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. App app app, är den verkligen pedagogisk? : En kvalitativ studie om barns användning av applikationer marknadsförda som pedagogiska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Coco; Mina Engman; [2019]
  Nyckelord :förskola; applikationer; multimodal designteori; meningserbjudande; Jaramba; Tripp trapp träd;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka vilka möjligheter för lärande applikationer marknadsförda som pedagogiska erbjuder samt hur dessa används av barn. Detta sker med utgångspunkt i de fyra kriterierna för att avgöra applikationernas pedagogiska värde, framtagna av Hirsh-Pasek, Zosh, Golinkoff, Gray, Robb och Kaufman (2015). LÄS MER

 4. 4. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 5. 5. Rebelltjejer och harhjärtspojkar : En kvalitativ intervjustudie om lärares val av skönlitteratur i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Lind; Therese Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :lärare; läsning; mellanåldern; skönlitteratur; läsning; följemeningar; ramfaktorteori; läsintresse; meningserbjudande; värderingar; genus;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur lärare uppger att de väljer skönlitteratur att använda i klassrummet samt hur deras val går till. Syftet är att undersöka vad som möjliggör eller begränsar dessa val. LÄS MER