Sökning: "Emelie Bladh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Bladh.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med långvarig smärta

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Nada Abou Nawfal; Emelie Bladh; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; familjemedlem; familjefokuserad omvårdnad; kronisk smärta; långvarig smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider ca 18,7 procent av svår smärta eller värk och ca 1,3 miljoner människor antingen vårdar, hjälper eller stödjer en anhörig. Smärta ska ha hållit i sig i över tre månade för att klassas som kronisk/långvarig smärta. Familjefokuserad omvårdnad är en teori som används för att inkludera anhöriga i vården. LÄS MER

 2. 2. Chefers hälsofrämjande arbete och ledarskap för den psykosociala arbetsmiljön : en kvalitativ studie inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Bladh; [2015]
  Nyckelord :Vård och omsorg; äldreomsorg; chefer; hälsofrämjande arbete; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykosocial arbetsmiljö inom vård och omsorg påverkas mycket av stress, hög arbetsbelastning och alltför få anställda. Samtidigt påverkas arbetsmiljön av chefens hälsofrämjande arbete och ledarskap. LÄS MER