Sökning: "Vård och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 653 uppsatser innehållade orden Vård och omsorg.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan

  Magister-uppsats,

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Sandberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Pankreascancer; omvårdnad; patientupplevelse; stöd; sjuksköterska; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Patients who suffer from pancreatic cancer are often in great need of care and attention already when they get their diagnosis. The disease has a poor prognosis with a short expected survival. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i livets slutskede med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Amanda Johansson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Intellektuell funktionsnedsättning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I livets slutskede riskerar patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) attbli missgynnade i sitt vårdande på grund av kommunikationssvårigheter. Om vårdpersonaloch patient inte har en adekvat kommunikation finns risken att patienten utesluts frånvårdplanering och att patienten inte får möjlighet till att framföra sina problem relaterat tillohälsa, behov eller önskemål. LÄS MER

 3. 3. En plattform för god omvårdnad : omvårdnadspersonalens erfarenheter av kommunikation med personer med demenssjukdom.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Cognition; Communication; Nursing care; Relation; Demenssjukdom; Kognition; Kommunikation; Omvårdnad; Relation;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas. Demenssjukdomarna medför vidare inverkan på den sjukes livssituation, såväl socialt, psykologiskt som fysiologiskt. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att vårdas av sjuksköterskestudenter : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Mogerud; Niklas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Lärande; omsorg; patienter; sjuksköterskestudent; student; student-patient-relation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsa och sjukdom är något alla kan uppleva. Det kan då bli aktuellt att uppsöka sjukvården. Rollen som patient kan visa på en sårbarhet genom att det är ett nytt sammanhang där patienten är utlämnad till vårdpersonalen. LÄS MER

 5. 5. Att främja delaktighet för personer med kognitiv sjukdom i planeringen av sin vård och omsorg : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nina Darfors; Karin Jürss Fischer; [2021]
  Nyckelord :Demens; Kognitiv sjukdom; Delaktighet; Planering; Sjuksköterska omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : Alla åtgärder och insatser som görs inom hälso-och sjukvården och inom socialtjänsten i Sverige är till för att underlätta för personen med kognitiv sjukdom i vardagen och för att bidra till att personen kan ha en så god livskvalitet som det bara går under sjukdomens alla skeden. Vården och omsorgen ska bedrivas utifrån ett personcentrerat arbetssätt. LÄS MER