Sökning: "Emelie Vallström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Vallström.

 1. 1. Upplevd känslighet mot födoämnen : En kvantitativ enkätundersökning bland individer från 15 års ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emelie Vallström; Una Otterbech; [2018]
  Nyckelord :Födoämneskänslighet; allergi; livsmedel; känslighet; födoämnen; kvantitativ; allergener; gluten; mjölkprotein; laktos;

  Sammanfattning : Bakgrund Födoämneskänslighet är ett växande samhällsproblem och har ökat internationellt de senaste åren samt tenderar att fortsätta öka. Det finns även en ökad trend i samhället där folk väljer att äta mjölk- och glutenfri mat. LÄS MER

 2. 2. Att möta en svår uppgift : BVC-sjuksköterskors upplevelse av, och avsaknad av stöd i mötet med barn som far illa

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Karin Melbin; Emelie Vallström; [2015]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; barn som far illa; stöd;

  Sammanfattning : Syfte. Att beskriva upplevelser av stöd och avsaknad av stöd i arbetet/mötet med barn som far illa bland sjuksköterskor inom barnhälsovården.Bakgrund. Att möta barn som far illa kan röra upp ett flertal känslor hos sjuksköterskan. LÄS MER