Sökning: "Emilia Sjögren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emilia Sjögren.

 1. 1. Gränssnittets påverkan på köpintentionen vid betalsidan för e-handel av kläder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dimberg Felix; Emilia Sjögren Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuously development of online shopping has increased the requirements for the ease of use of web pages. The purpose of this study was to investigate if different layouts and components on the payment site of e-commerce sites could affect customers' purchase intentions. LÄS MER

 2. 2. Ge ditt varumärke ett lyft! : -en studie om hur företag bygger och stärker sitt varumärke i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Tellram; Emilia Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Social media; Brands; Communication; Social networks; Blogs.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Ge ditt varumärke ett lyft! – en studie om hur företag bygger och stärker sina varumärken i sociala medier.Författare: Emilia Sjögren och Sofie Tellram.Handledare: Navid Ghannad.Nivå: Kandidatuppsats, marknadsföring (15hp), VT 2012. LÄS MER