Sökning: "andningsövningar"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet andningsövningar.

 1. 1. Var finns de mjuka värdena i läroplanen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Turesson; [2021-07-08]
  Nyckelord :meditation; asanas; andningsövningar; massage; trygghet; koncentration; stress; självkänsla; prestation; vila.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om hur yoga och mindfulness används, upplevs och uppfattas i stort utifrån ett lärarperspektiv. Intervjudeltagarna är åtta lärare som använder eller har använt sig avyoga och/eller mindfulness inom sitt läraryrke. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av egenvård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom : En kvalitativ intervjustudie ur patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Stridh; Åsa Svensson; [2021]
  Nyckelord :egenvård; intervjustudie; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som påverkar både lungor och luftvägar. I Sverige är det cirka 400 000 till 700 000 personer som lever med sjukdomen. De egenvårdsråd som rekommenderas är rökstopp, andningsövningar, fysisk aktivitet samt medicinjusteringar. LÄS MER

 3. 3. Sång, andning & psykologiskt välmående : Upplevda effekter i ett tryggt rum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ella Hillborg; Vera Karlberg; [2021]
  Nyckelord :sång; andningsteknik; stresshantering; sångundervisning; välbefinnande; psykologiskt välmående; medveten närvaro; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka upplevda effekter av kombinationen andning och sång. Studien innefattar forskning kring upplevd inverkan på det psykologiska välmåendet samt huruvida kombinationen kan användas som en metod för stresshantering. LÄS MER

 4. 4. Patrullerande polisers stressfaktorer och copingstrategier i arbetslivet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Marcus Aiehof; [2020]
  Nyckelord :Poliser; stress; copingstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad patrullerande poliser upplever som stressande och hur de hanterar stress i sitt arbete. För att kunna besvara syftet användes en metod i form av semistrukturerade intervjuer där fem aktivt patrullerande poliser deltog. LÄS MER

 5. 5. TARA : - En kvalitativ studie om läkarstudenters upplevelser av TARA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Burström; [2020]
  Nyckelord :depression; medical student; Training for Awareness; Resilience and Action; TARA; psychological flexibility; depression; läkarstudent; TARA; psykologisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Depression är vanligt förekommande världen över och läkarstudenter är en utsatt grupp. Under läkarprogrammet ökar dessutom den psykiska ohälsan bland studenterna. LÄS MER