Sökning: "Emma Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Emma Lundqvist.

 1. 1. Vikten av hållbarhetskommunikation : En kvalitativ studie med fokus på B2B-företag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Johansson; Frida Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :CSR communication; improvements; communication channels; B2B; Hållbarhetskommunikation; förbättringsmöjligheter; kommunikationskanaler; B2B;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra kommunikationen av sitt hållbarhetsarbete. Frågeställningar: 1. Hur har hållbarhetskommunikationen sett ut de senaste tio åren? 2. Hur kommunicerar B2B-företag ut informationen i hållbarhetsredovisningen till medarbetare och kunder? 3. LÄS MER

 2. 2. Administrativ personals upplevelse av pulsmöte inom hälso- och sjukvård : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carolina Holm; Emma Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :pulsmöte; huddle; lean; arbetsmiljö; administrativ personal; visualisering; kommunikation;

  Sammanfattning : Flera av Sveriges sjukhus har implementerat arbetssätt baserat på lean, ett arbetssätt som från början utformades efter industrin för att effektivisera arbetet. Lean -organisationen kan också benämnas som resurssnåla organisationer då arbetssättet är baserat på att det endast används de resurser som är av värde för kunden och tar bort faktorer som inte är direkt nödvändiga för utförandet av arbetsuppgifterna. LÄS MER

 3. 3. Barn till en döende förälder – Barns upplevda känslor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Lundqvist; Emma Myllymäki; [2017-07-03]
  Nyckelord :Palliativ vård; förlust; förälder; stöd; barn; upplevelser;

  Sammanfattning : När ett barns förälder drabbas av en inkurabel sjukdom är det viktigt att se dem och derasbehov av stöd. Den palliativa vården är en essentiell del i professionen som sjuksköterska,som även inkluderar anhörigvård. LÄS MER

 4. 4. Ökade möjligheter till konkurrensrättsligt skadestånd? : En utredning av konkurrensskadelagen och dess verkan på rättsläget avseende skadeståndstalan vid konkurrensrättslig överträdelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Lundqvist; Emma Tibell; [2017]
  Nyckelord :konkurrensrätt; skadestånd; konkurrensskadelag;

  Sammanfattning : Den 27 december 2016 trädde konkurrensskadelagen i kraft. Lagen är ett resultat av Sveriges implementering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU. LÄS MER

 5. 5. Män och kvinnors attityder till smittspridning av HIV - i Afrika : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Lundqvist; Ellen Brehmer; [2016]
  Nyckelord :HIV; attityder; Afrika; könsskillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Afrika är HIV en utav de största sjukdomarna med flera miljoner drabbade människor. Det finns i dagsläget inget förekommande botemedel och det fortsätter att vara en hög spridning av sjukdomen. LÄS MER