Sökning: "Emma Munch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Munch.

 1. 1. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
  Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Edvard Munchs ”hestekur” Hur den påverkar konserveringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Imnell; [2016-06-20]
  Nyckelord :Edvard Munch; cleaning; hestekur; conservation; dirt; kill-and-cure treatment; paintings; cleaning ethics;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:07.... LÄS MER