Sökning: "Erik Klasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Klasson.

 1. 1. En studie av ändamålsenlighet vid e-handel för lokalhyrning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :William Bergekrans; Erik Edeskog; Ola Friberg; Daniel Gibbs; Peri Hirori; Emma Johansson; Max Klasson; Carl Rehme; [2020]
  Nyckelord :Ändamålsenlighet; användbarhet; e-handel; webbapplikation; sökfunktionalitet;

  Sammanfattning : När stora köpbeslut ska tas online är det viktigt att kunden presenteras med resultat som matchar kundens mål. Hur bra en webbapplikation är på att göra detta kallas ändamålsenlighet. Denna rapport ämnar att utforska hur en webbapplikation kan utformas med fokus på ändamålsenlighet för att tillfredsställa kundbehov. LÄS MER

 2. 2. Teatern som socialt forum : En kvalitativ studie i teaterns roll i formandet av identitet på Halmstad kvartersteater Tommi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Paul Klasson; Tommi Luomala; [2013]
  Nyckelord :teatern socialt forum socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka teaterns roll för skapandet av identitet hos deltagarna i en teatergrupp på Kvartersteatern i Halmstad. Vår samlade frågeställning är att undersöka hur teatern som forum påverkar deltagarnas identitet. LÄS MER

 3. 3. Så mycket mer än att bara läsa högt : barnbibliotekariens roller i en högläsningskontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Erik Björkman; Linnéa Lindahl; [2010]
  Nyckelord :roller; högläsning; barnbibliotekarier; barn; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the roles of the children’s librarian in a reading aloud context. To reach understanding in this subject, we have conducted interviews with four Swedish librarians working in public libraries whom are involved with reading aloud practices. LÄS MER