Sökning: "Erik Klasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Klasson.

 1. 1. Teatern som socialt forum : En kvalitativ studie i teaterns roll i formandet av identitet på Halmstad kvartersteater Tommi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Paul Klasson; Tommi Luomala; [2013]
  Nyckelord :teatern socialt forum socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka teaterns roll för skapandet av identitet hos deltagarna i en teatergrupp på Kvartersteatern i Halmstad. Vår samlade frågeställning är att undersöka hur teatern som forum påverkar deltagarnas identitet. LÄS MER

 2. 2. Så mycket mer än att bara läsa högt : barnbibliotekariens roller i en högläsningskontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Erik Björkman; Linnéa Lindahl; [2010]
  Nyckelord :roller; högläsning; barnbibliotekarier; barn; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the roles of the children’s librarian in a reading aloud context. To reach understanding in this subject, we have conducted interviews with four Swedish librarians working in public libraries whom are involved with reading aloud practices. LÄS MER