Sökning: "Evelina Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Evelina Gustafsson.

 1. 1. Din resa börjar här : En kvalitativ studie om varumärken och dess kommunikation inom resebranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emily Gustafsson; Evelina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Brand; market communications; service; travel arrangers; digitalization; Varumärke; marknadskommunikation; service; researrangör; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är, med fokus på researrangörer, att finna och analysera vad som karaktäriserar varumärken. Vidare är avsikten att klarlägga researrangörers kommunikation till konsumenter. LÄS MER

 2. 2. Min uppgift är att försöka förstå ”barnets bästa” : en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Evelina Gustafsson; Anna Rickardsson; [2019]
  Nyckelord :”Barnets bästa”; barnkonventionen; barnperspektiv; barns perspektiv; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen. Studien synliggör hur förskollärares barnperspektiv påverkar deras uppfattningar av begreppet ”barnets bästa”. LÄS MER

 3. 3. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av det första året i yrket : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marianne David; Evelina Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; första året i yrket; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket beskrivs som komplext då sjuksköterskan måste ha kunskaper och färdigheter för att kunna ge patienten en god och säker vård. Första året i yrket beskrivs som en känslomässig och ansträngande period då sjuksköterskor upplever tung arbetsbelastning och en hög stressnivå. LÄS MER

 4. 4. Att leva med diagnostiserad lungcancer : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Nore; Annie Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. What drives your satisfaction? : A quantitative study of satisfaction and loyalty for sustainable brands in a social media context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Erzmoneit; Jonna Gustafsson; Evelina Westroth; [2017]
  Nyckelord :relationship marketing; customer satisfaction; brand loyalty; social media; sustainable brands; economic benefit; engagement; entertainment; information;

  Sammanfattning : By creating close and long-term relationships between the company and the customers, marketers can succeed in creating brand loyal customers. It has been argued that satisfaction is the main and primary driver to loyalty, researchers argue for different drivers that can enhance customer satisfaction: economic benefit, engagement, entertainment and information. LÄS MER