Sökning: "Evelina Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Evelina Gustafsson.

 1. 1. "Målet är ju att barnen ska sugas in i miljön" : En kvalitativ studie om åtta förskollärares uppfattningar om lärmiljön inomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jane Lönn; Evelina Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; inomhusmiljö; material; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar förskolans lärmiljöer inomhus och hur de utformar den. Vi undersökte också hur förskollärare arbetar för att göra barnen delaktiga i utformningen. För att få fram deras uppfattningar använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Ett fallerande livspussel : Upplevelser av att leva med utmattningssyndrom - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Gustafsson; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterade sjukskrivningar är ett ökande samhällsproblem och år 2005 antog Socialstyrelsen utmattningssyndrom som en medicinsk diagnos. Det saknas evidensbaserad kunskap inom området för att framgångsrikt behandla och vidareutveckla hälso-och sjukvårdens kunnande. LÄS MER

 3. 3. Är distansarbete framtidens arbetssätt? : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av distansarbete och gränsdragningsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle; Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Evelina Saxin; Vilma Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Teleworking; Work-life balance; Leadership; Covid-19; Distansarbete; Gränsdragning; Ledarskap; Covid-19;

  Sammanfattning : Under december 2019 upptäckte smittskyddsmyndigheten ett nytt coronavirus från Kina som kan ge sjukdomen covid-19. Viruset spred sig snabbt globalt och blev en pandemi. För att minska på smittspridningen och begränsa den fysiska kontakten så övergick många arbetsplatser till distansarbete. LÄS MER

 4. 4. Oxytocin, en endogen neuropeptid med potential att minska mortaliteten vid sepsis? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Evelina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :sepsis; oxytocin; organdysfunktion;

  Sammanfattning : Sepsis is a relatively unknown, but common, condition with high mortality. Sepsis is defined as life-threatening organ dysfunction caused by an excessive immune response in the host as a result of an infection. Sepsis can be caused by many different pathogens, giving a varying symptomatic profile and arise via many different routes of exposure. LÄS MER

 5. 5. Att förändra det stora genom att påverka det lilla : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares uppfattningar av deras arbete och förutsättningar inom kunskapsområdet hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Miranda Gustafsson; Evelina Söderström; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; läroplansteori; kvalitativa intervjuer; förskollärare; grön flagg;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling ingår i riktlinjerna i förskolans läroplan och är ett komplext område vilket gör att det kan uppfattas svårfångat att arbeta med i förskolans kontext. Kunskapsområdet ställer höga krav på förskollärare att genom sin kompetens lyckas omsätta ämnesinnehållet till undervisning som främjar ett lärande för hållbar utveckling. LÄS MER