Sökning: "Fanny Halling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Halling.

 1. 1. Leka, lära, berätta : En fallstudie av tre stadsbiblioteks barnavdelningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Fanny Halling; [2019]
  Nyckelord :barnbibliotek; barnforskning; lek; rum; bibliotekarier;

  Sammanfattning : This case study examines three newly renovated children’s sections at the city libraries in Borås, Göteborg and Malmö. The aim is to investigate, from a spatial and socio-cultural perspective, what characterizes modern children’s sections at public libraries. LÄS MER

 2. 2. Barbie Feminist eller förkastlig förebild? En diskursanalytisk studie av en populärkulturell ikon.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Fanny Halling; [2015-01-02]
  Nyckelord :barbie; emphasized femininity femininity; performativity; subject position;

  Sammanfattning : The Barbie doll is an icon filled with meanings; this thesis discusses the Barbie doll and herfeministic potentials and subject positions using a discourse analysis. The thesis analyzeswhat sort of femininity Barbie portraits in magazines, web series and films about her. LÄS MER