Sökning: "Final Losses"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Final Losses.

 1. 1. Simulation Validation with Real Measurements of an Intelligent Home Energy Management System.

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :James Jose Panangat; [2021]
  Nyckelord :Intelligent home energy management iHEM ; TRNSYS validation; Solar thermal validation; Space heating SH validation. Domestic hot water DHW validation.;

  Sammanfattning : This thesis's main objective is to conduct a comparison study between measured values and simulated results of a demonstrator, of the intelligent home energy management (iHEM) project. The comparison helps to validate the simulation. TRNSYS software is used for the design. In this study, only the thermal energy side of the project is considered. LÄS MER

 2. 2. Teknisk Tillgänglighet : En insyn på dess tillämpning inom tillverkningsindustrinTechnical

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aidin Baghestani; Fahim Rahman; [2021]
  Nyckelord :Availability; Serial availability; parallel availability; MTBF; MTTR; Reliability; Production maintenance; Predictive maintenance; Corrective maintenance; Tillgänglighet; Seriell tillgänglighet; Parallell tillgänglighet; MTBF; MTTR; Driftsäkerhet; Underhållsmässighet; Underhållssäkerhet; Funktionssäkerhet; Produktionsunderhåll; Förebyggande underhåll; Avhjälpande underhåll;

  Sammanfattning : Inom tillverkningsindustrin präglas ständig utveckling och förbättringsarbete, speciellt när det kommer till produktionsavdelningen, som är hjärtat för verksamheten. Det är här produkterna vi konsumenter drömmer om visualiseras, definieras och förbereds för att komma till liv. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 4. 4. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Wireless Power and Data Transfer in Industrial Nutrunners

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wireless power and data transfer systems are experiencing an ever-growing consumer and industrial adoption. Its use in common devices has made the technology more accessible to people, but seldomly does it replace a physical connection inside a product. LÄS MER