Sökning: "Fläkt"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Fläkt.

 1. 1. Automated Control System for Dust Concentration Measurements Using European Standard Reference Method

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Marstorp; [2021]
  Nyckelord :Dust concentration measurements; Particle concentration; Isokinetic deviation; PID-controller; EU standard 13284-1:2017; Stoftmätning; Partikelkoncentration; PID-regulator; Isokinetisk avvikelse; EU standard 13284-1:2017;

  Sammanfattning : Most companies that have any type of combustion or other pollution process via emission to air needs to measure their emissions to ensure they are within legal boundaries. Among the different types of pollution measurements, one of the most common is dust concentration, also known as particle concentration. LÄS MER

 2. 2. Simulering av effekten av taktiska val och byggnadens egenskaper vid insats i garage under mark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Oscar Svensson; [2021]
  Nyckelord :Garagebrand; simulering; räddningstjänst; brandgasventilation; PPV-fläkt; FDS; bilbrand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fires in underground parking garages in the recent years are believed to have increased in severity and poses a safety problem for Swedish fire and rescue services. Among the suspected reasons for the increased severity is an increase in time before an internal operation is initiated by the fire and rescue services. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av Brf. Mörbylund : Förbättringsåtgärder i ett FTX- system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Cyrus Ourak Pour; [2020]
  Nyckelord :Effektivisering; Fläkt; FTX-System; Tryck; Flöde; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Utifrån ett effektiviseringsperspektiv beror en byggnads inomhusklimat på flera enskilda system som tillsammans tillför och balanserar erforderligt energibehov till byggnaden, och samtidigt har de växelverkan med varandra. Systemen är uppvärmningssystem, kylsystem, ventilationssystem, samt styr-och reglersystem som spelar roll av hjärna för de andra. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av verksamma copingstrategier mot dyspné vid COPD : En deskriptiv litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Johansson Barath; Kristina Ekberg; [2020]
  Nyckelord :dyspné; COPD; patient; coping; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Dyspné som uppstår vid Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD, påverkar patienter fysiskt, psykiskt och socialt på ett negativt sätt. Att som sjuksköterska stödja patienten i copingstrategier där patienten lär sig hantera sin dyspné, anpassa sig till sjukdomen och kompensera för begränsningar kan tänkas hjälpa dem att hantera sjukdomen och dess symtom. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av koncept för fläktdrifter till såmaskiner : Automatisk hydraulfläktsreglering för marknadens traktorer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Anthon Börjesson Porali; Niklas Risberg; [2020]
  Nyckelord :hydraulik; såmaskin; fläkt; reglering; Väderstad AB; parameterstudie; konceptutvärdering; systemmodellering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på Väderstad AB som tillverkar jordbruksredskap i övre premiumsegmentet av marknaden. I Väderstads såmaskiner finns idag hydrauliskt styrda fläktar som driver pneumatiska funktioner som till exempel transport av utsäde och gödning. LÄS MER