Sökning: "ship"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade ordet ship.

 1. 1. Historisk sanning eller konspiration? : En källkritisk- och säkerhetiseringsanalys av brittisk imperialism under andra halvan av 1800-talet på Malackahalvön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Philip Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Securitized; source criticism; Selangor Incident; Säkerhetisering; källkritik; Selangor Incidenten;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the alleged pirate attack on the chinese merchans ship Kim Seng Cheong in the summer of 1871 outside of Penang through a systematic criticism of the available sources. The other purpose was to apply a securitization theory on the action of the colonial actors and their handling of the Selangor Incident. LÄS MER

 2. 2. Real time Rust on multi-core microcontrollers

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jorge Aparicio Rivera; [2020]
  Nyckelord :Rust; real-time; memory safety; embedded; static analysis; stack resource policy; stack analysis; arm; cortex-m;

  Sammanfattning : Today the majority of embedded software is written in C or C++ using the thread paradigm. C and C++ are memory unsafe programming languages that often appear in CVE (Common Vulnerability and Exploits) reports. LÄS MER

 3. 3. Led till Vasaskeppets nya stöttning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Annelie Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts på uppdrag av Camatec Industriteknik, som en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Karlstads universitet.Vasaskeppet är ett regalskepp från 1627 som idag står uppställt på kölblock tillsammans med vissa sidostöd. LÄS MER

 4. 4. Digitalization of the environmental matrix

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Daniel Ghazarian; Sofia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are a lot of different discharge regulations that ships have to follow but there is no general way to collect this information for the cruise ship companies. One company, Holland American Group, have created a matrix where they have stored all information regarding dispatch regulations, which they collect manually. LÄS MER

 5. 5. Från Ugarit till Uppland : En studie om kontakter mellan Skandinavien och Medelhavsvärlden under den skandinaviska bronsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ibrahim Mehdi; [2019]
  Nyckelord :Bronze Age; Ship; house urns; strontium; Bronze; Carp’s tongue sword; Naue II; communication; interaction; contacts; trade; Bronsålder; skepp; husurnor; strontium; brons; grepptungesvärd; Naue II; kommunikation; interaktion; kontakter; handel;

  Sammanfattning : This thesis studies the contacts between Scandinavia and the Mediterranean area during the Scandinavian Bronze Age. These contacts have been the topic of controversy for a long time as one side of the debate believes in direct contacts between Scandinavia and the Mediterranean area, and the other side believes that contacts between the two areas could only have been by down the line trading contacts. LÄS MER