Sökning: "Flipped classroom"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Flipped classroom.

 1. 1. Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Andreas Damber; Philip Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Digitization; one to one; high school; social studies; Digitalisering; En till en ETE ; Gymnasium; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur en till en (ETE)-digitaliseringen påverkar undervisningspraktiker både ur ett elev- och lärarperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap. Översikten är gjord med stöd från relevant forskning. LÄS MER

 2. 2. Metoder för undervisning i dubbel bokföring samt lärares och elevers åsikter om dessa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Olsson; [2021]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet. Didaktiska val; Digitala metoder; Dubbel bokföring; Flipped classroom; Klassisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vilka didaktiska val som lärarna gör när de undervisar i redovisning/dubbel bokföring vid gymnasieskolans Ekonomiprogram vid olika gymnasieskolor i Skåne, samt hur eleverna upplever de använda metoderna. Undersökningen av lärarnas metodval har genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med tre lärare från två olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Flipped Classroom – hur ser kemielever på metoden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mathias Öström; [2020]
  Nyckelord :Flipped classroom; kemiundervisning; gymnasiekurser; kemi 1; kemi 2; pausa och spela om; enkätundersökning; Youtubefilmer;

  Sammanfattning : Sedan amerikanerna Bergmann och Sams introducerade Flipped Classroom i sin undervisning 2006 så har metoden blivit mer och mer populär och används av fler och fler lärare över hela världen. Antalet videogenomgångar på Youtube blir mer och mer täckande och finns i de allra flesta ämnen oavsett om man vill ha det på svenska eller på engelska. LÄS MER

 4. 4. Hur kan digitala resurser stärka undervisningen vid distansutbildning i biologi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisa Berntsson; [2020]
  Nyckelord :biologi; digitala resurser; distansutbildning; LMS; sociala interaktioner; undervisning; virtuella klassrum; ämnesförståelse; Biology; Distance education; Social interactions; Teaching; Virtual classrooms; Subject Comprehension; Digital resources;

  Sammanfattning : Today more and more courses at both universities and at the municipal adult educations (Komvux) are given as distance courses. Therefore, the need for good digital resources is ever growing, to provide the same standard of education at the distance courses as it is on the regular courses. LÄS MER

 5. 5. Merits of the Flipped Classroom : Distance-students’ perception of usefulness and challenges regarding the flipped classroom concept in higher education

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kevin Fuchs; [2020]
  Nyckelord :Flipped Classroom; Educational Technology; Distance Learning; Connectivism;

  Sammanfattning : The educational sector was transforming, wherein distance learning was considered a contemporary alternative to the campus-based learning approach. The flipped classroom concept was a well-researched method that could be applied within the distance-learning paradigm. LÄS MER