Sökning: "Fränninge"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fränninge.

 1. 1. Ekosystemtjänster då och nu : kartläggning, arealförändring och trade-off av ekosystemtjänster i fyra byar i Fränninge socken mellan tidigt 1800-tal och nutid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Niclas Eneberg; [2020]
  Nyckelord :Ekosystemtjänster; historiska ekosystemtjänster; kartläggning; trade-off arealförändring; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt möjligheten att kartlägga och identifiera historiska ekosystemtjänster från tidigt 1800-tal i fyra byar i Fränninge socken, Sjöbo kommun. Studien har även undersökt om det historiska materialet är av sådan kvalité att den kan användas till trade-off analys för nutida ekosystemtjänster inom samma område samt för arealförändring. LÄS MER

 2. 2. Inventering av nedlagda deponier i Sjöbo kommun enligt Naturvårdsverkets vägledning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ioana Anton; [2014]
  Nyckelord :Deponier; Naturvårdsverkets vägledning remissversion ; tungmetaller; PAHer; Sjöbo kommun; Bjärsjölagård; Fränninge Landfills; Swedish EPA; heavy metals; PAH; Sjöbo; Fränninge; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to conduct preliminary risk assessments of two abandoned landfills in the villages of Bjärsjölagård and Fränninge, in the municipality of Sjöbo, Scania. Assessing risks connected to abandoned landfills is of great importance as they can contain a large number of pollutants, hence pose a risk for their surroundings by polluting soil, ground water and even buildings. LÄS MER