Sökning: "EU Emission Trading system"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden EU Emission Trading system.

 1. 1. Emission Allowances in the European Union Emissions Trading System

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Franziska Manke; [2020]
  Nyckelord :Emission Allowances; EU ETS; Volatility; GARCH; Cointegration;

  Sammanfattning : The first part of the thesis analyses the short term behavior of daily emission allowance (EUA) log returns with a focus on volatility dynamics in the recent market environment. In this part, I present a historical overview of the European Union Emission Trading System (EU ETS), analyze the stylized facts of the time series, employ appropriate time series models, and assess model in-sample and out-of-sample performance. LÄS MER

 2. 2. SVENSKA AKTÖRER, RISKER OCH EU:S UTSLÄPPSHANDELSSYSTEM En diskursanalys om svenska aktörers framställning av risker i debatten om EU-ETS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Vargas; [2019-09-13]
  Nyckelord :EU; EU Emission Trading system; EU-ETS; Sweden; climate; risk; framing;

  Sammanfattning : Climate change is one of the greatest threats to earth and mankind today. Due to mankind’slarge emissions of greenhouse gas the temperature has risen in the atmosphere. One significantinternational action to reduce emissions in Europe is the EU Emission Trading System (EUETS). LÄS MER

 3. 3. The Compatibility of EU State Aid for Environmental Protection with the Polluter Pays Principle : In the Context of the EU Emissions Trading System

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Angelica Arnqvist; [2019]
  Nyckelord :Polluter Pays Principle; State Aid for Environmental Protection; European Union Emissions Trading System;

  Sammanfattning : This thesis, examines three research questions concerning the coherence between the European Union (EU) rules about State aid for environmental protection and the “polluter-pays-principle” (PPP) in the context of the free allocation practice in the European Union Emissions Trading System (EU ETS).  The aim of the first research question is to study whether the free allocation of emission rights within the EU ETS is compatible with the EU State aid rules. LÄS MER

 4. 4. EU:s handel med utsläppsrätter i svenska verksamheter: Hur påverkar EU:s lagstiftning om koldioxidutsläppsrätter olika industriverksamheter i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Lilja; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :EU-lagstiftning; Utsläppsrätt; Cap-and-trade; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Uppsatsen omfattar EU:s handel med utsläppsrätter och hur denna typ av lagstiftning påverkar företag inom olika industriella verksamheter. Genom en kvalitativ enkätstudie tillfrågades olika företag varav tre stora och två mindre inom verksamheterna järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt metallindustrin. LÄS MER

 5. 5. Is Investment Leakage for the Swedish FDI-flows Caused by the EU ETS? A study examining the connection between the EU Emission Trading System and Swedish foreign direct investment flows in the iron and steel sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Hedenbergh; Alma Hemberg; [2018-07-06]
  Nyckelord :EU ETS; carbon leakage; difference-in-differences; emission-intensive industries; Foreign Direct Investments FDI ; investment leakage; operational leakage; permits; Pollution Haven Effect; Porter Hypothesis; relocation; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : In the recent decades, the subject of a shift of emission from regions with stringent regulation to developing countries has arisen. At the same time, regulated countries such as Sweden has experienced less industrial growth. LÄS MER