Sökning: "Fukt transport"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Fukt transport.

 1. 1. Fuktutredning av samverkanskonstruktion: Analys av cykel- och gångbro med hjälp av fältmätningar och WUFI

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Christian Andersson; Gustaf Brahme; [2017]
  Nyckelord :Fuktutredning; Samverkanskonstruktion; WUFI; Resistansmätning; Projektet Kajen Eriksberg;

  Sammanfattning : Att bygga beständiga konstruktioner är ett centralt begrepp inom byggsektorn. Byggsektorn skall möta dagens behov av konstruktioner, och samtidigt finns ett behov av att komma fram med nya tekniska lösningar. Samverkanskonstruktioner är ett konstruktionssätt som medför en rad fördelar för projektering, utförande och förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Optimering av energianvändning i ventilationssystemet för kv. Rektorn,Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tara Marf; [2016]
  Nyckelord :Ventilation; energieffektivisering; VVX; byggnadsenergisystem;

  Sammanfattning : The threat of global warming and the uncertainty about future prices have played animportant role in increased focus on energy-related issues worldwide. The world'sgreatest environmental impact is closely related to energy use, as more than 80% of theworld's total energy supply comes from fossil fuels. LÄS MER

 3. 3. Utökad boarea med ny typ av sandwichvägg - Analys av väggelement med högpresterande isolering och fiberbetong i ytterskiva

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Rebecca Holmqvist; Erica Jacobsson; Anna Wilander; [2016]
  Nyckelord :utökad boarea; tunnare sandwichvägg; fiberarmerad betong;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGNär nya bostäder byggs finns det lagar och regler som måste efterföljas. Dessa kravleder till att byggnader uppnår god kvalitet men också att den totala kostnaden förprojekt ökar. Ett sätt att reducera kostnaden är att yteffektivisera byggnader med hjälpav tunnare ytterväggar. LÄS MER

 4. 4. Trästommar på den svenska marknaden : En undersökning av leverantörer och den industriella byggprocessen

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Alexander Nilsson; Matilda Olsson; [2016]
  Nyckelord :Trä; hållbarhet; stomsystem; leverantörer; affärssystem; industriellt byggande;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljö- och hållbarhetsfrågor viktiga på grund av de pågående klimatförändringarna och detta har skapat en konkurrensfördel för användandet av trä som stommaterial då trä är det enda förnyelsebara materialet på marknaden. Trots detta byggs det idag främst med andra stommaterial, såsom stål och betong. LÄS MER

 5. 5. Fuktegenskaper hos magnesiumoxidskivor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Aleksandra Talevska; Omar Fakhro; [2016]
  Nyckelord :magnesiumoxidskiva; magnesiumoxid; magnesiumklorid; fukt; fuktegenskaper; magnesiumcement; magnesia; sorelcement; sorptionsisoterm; diffusionskoefficient; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This paper consists of a literature study and laboratory experiments of magnesium oxide boards, from Swedish suppliers, that is a part of a larger research project. Lately the boards have become known for the way they absorb moisture which has led to damage on adjacent materials. The boards are inorganic and are marketed as moisture proof. LÄS MER