Sökning: "Gabriel Bergman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriel Bergman.

  1. 1. Ombyggnation av outnyttjade lokaler : En fallstudie med bostadsrättsföreningen Harald Stake

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Gabriel Bergman; Ida Edvardsson; Alice Persson; [2019]
    Nyckelord :Ombyggnation; lokaler; studentbostäder; vandrarhem; byggteknik; ekonomi; juridik; mängdning; outnyttjade lokaler;

    Sammanfattning : Ett underskott av studentlägenheter är vanligt förekommande inom stadsmiljö vilket medför att alla studenter inte har tillgång till att flytta och studera på önskad destination som en följd av bostadssituationen. Konstruktion av nya studentlägenheter är en lång och kostsam process som gör att andra lösningar och alternativ blir mer attraktiva som en lösning på den rådande bostadsbristen. LÄS MER