Sökning: "Gerd Brolin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gerd Brolin.

  1. 1. Qigong i skolan. En studie av processen i en lågstadieklass som under en termin utövar Qigong dagligen

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Gerd Brolin; [2009-10-26]
    Nyckelord :qigong; elevers välbefinnande; självförtroende; motorik; social kompetens;

    Sammanfattning : Bakgrund Barn och stress borde inte höra ihop. Dock visar Apotekets försäljningsstatistik att utskrivning av sömnmedel och lugnande medel till barn och ungdomar fortsätter att öka. Vi lever i ett samhälle där tempo och informationsflöde accelererar. Samtidigt ökar kraven på våra barn i olika sammanhang. LÄS MER