Sökning: "Hållbara styrsystem"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hållbara styrsystem.

 1. 1. Integrationen mellan traditionella och hållbara styrsystem : En fallstudie på ett svenskt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johan Dahlin; Jonathan Svensson; [2021]
  Nyckelord :Traditionella styrsystem; Hållbarhet; Hållbara styrsystem; Integration; Styrpaket;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: Hållbarhet är ett ämne på frammarsch vilket har lett till att nya hållbara styrsystem har utvecklats. För att dessa ska arbeta i linje med de organisatoriska målen behöver dessa integreras med de mer traditionella styrsystemen. LÄS MER

 2. 2. Små bidrag till en hållbar utveckling : En studie av hållbarhet och ekonomistyrning i småföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Johansson; Emma Willart; [2019]
  Nyckelord :Management Control Systems; Sustainability; Small businesses; Ekonomistyrning; Hållbarhet; Småföretag; Management Control System;

  Sammanfattning : För att skapa en hållbar utveckling behöver alla aktörer i samhället arbeta tillsammans. Ekonomistyrning kan hjälpa företag att mäta och följa upp prestationer i syfte att kontrollera att de når uppsatta mål. Hållbarhet kan definieras på olika sätt, vilket kan försvåra arbetet med styrning av hållbarhet i företag. LÄS MER

 3. 3. Detection of lithium plating in lithium-ion batteries

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Carl Johan Björkman; [2019]
  Nyckelord :Lithium plating; Batteries; Battery monitoring; Battery charging; Battery ageing; Litiumplätering; Batterier; Batteriövervakning; Batteriladdning; Batteriåldring;

  Sammanfattning : With an increasing demand for sustainable transport solutions, there is a demand for electrified vehicles. One way to store energy on board an electrified vehicle is to use a lithium-ion battery (LIB). This battery technology has many advantages, such as being rechargeable and enabling reasonably high power output and capacity. LÄS MER

 4. 4. Byggstenar för en hållbar by : En fallstudie på föreningen Permakultur Stjärnsund

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Magnus Alfred; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Village; Permakultur Stjärnsund; Ekoby; Hållbarhet; Hållbar by; Permakultur Stjärnsund; Ekoby;

  Sammanfattning : Det finns många definitioner och tankar kring vad hållbarhet är men ett huvudtema för många moderna och accepterade synsätt är idéen om att naturen utgör ramen för människans sociala och ekonomiska utveckling. Det är ändå inte klart hur ett hållbart liv inom naturens ramar ska levas rent praktiskt. LÄS MER