Sökning: "biology"

Visar resultat 1 - 5 av 716 uppsatser innehållade ordet biology.

 1. 1. Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedagogiska verktyget surfplattan i förskolan. : En studie om vad surfplattan kan bidra med i den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Härell; Stephanie Gratwohl Ochoa; [2019]
  Nyckelord :tools; tablet; education; ipad; ICT; biology; nature; environment; ar-tifacts; verktyg; surfplatta; undervisning; Ipad; IKT; biologi; natur; miljö; artefak-ter;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surfplatta.   I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur och miljö. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i biologiundervisningen : Lärarens didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; didaktiska val; biologi;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett politiskt och omdebatterat begrepp, vars definition anses vara otydlig och motsättande. Lärande och utbildning för hållbar utveckling återfinns i flera av skolans läroplaner och kursplaner. LÄS MER

 3. 3. Bemötandet av barn frågor i ämnet biologi : En studie om hur pedagogerna bemöter barns frågor vid en biologiaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Louise Fröberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to study how the educators communicate with children by finding out how they respond to the children's questions in an activity that contains the subject of biology. But also to get a deeper understanding of how the educators think when dealing with the children's issues in the activity and whether there are any connections between how the educators think and act when interacting with the children. LÄS MER

 4. 4. Lärares användande av utomhuspedagogik i naturkunskap och biologi : - mervärden och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Ida Sundås; [2019]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; mervärden; utmaningar; ämnesintegrering; biologi; naturkunskap; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka högstadie- och gymnasielärares användande av utomhuspedagogik i biologi och naturkunskap. Arbetet undersöker vad lärarna ser för mervärden och utmaningar med utomhuspedagogik samt hur samarbeten ser ut mellan biologi eller naturkunskap och idrottsämnets undervisning utomhus. LÄS MER

 5. 5. Flygmekanik i sidledsmanöver hos Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Ludwig Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : There is not much research done regarding maneouvering flight on Birds. What has been done surrounding the area usually involves steady flight and not maneuvering. For the most part studies concern bats, insects or hummingbirds. LÄS MER