Sökning: "Hand-milking"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Hand-milking.

 1. 1. Knowledge discovery and machinelearning for capacity optimizationof Automatic Milking RotarySystem

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationsteori

  Författare :Tian Xie; [2016]
  Nyckelord :Dairy farming; DeLaval Automatic Milking Rotary AMRTM ; capacity; cow behavior; robot timeout; KDD; machine learning; modeling;

  Sammanfattning : Dairy farming as one part of agriculture has thousands of year’s history. The increasingdemands of dairy products and the rapid development of technology bring dairyfarming tremendous changes. Started by first hand milking, dairy farming goes throughvacuum bucket milking, pipeline milking, and now parlors milking. LÄS MER

 2. 2. Råmjölksinnehållets förändring över tid och dess inverkan på smågrisens immunförsvar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Thea Kristensson; [2015]
  Nyckelord :råmjölk; passiv immunitet; smågris; sugga;

  Sammanfattning : Råmjölk karakteriseras av högt proteininnehåll i form av immunoglobuliner samt låg fett- och kolhydrathalt jämfört med vanlig mjölk. Vid 24 timmar efter påbörjad grisning har prolaktin- och kortikoidnivåerna hos suggorna ökat och då sjunker proteinhalten i råmjölken, immunoglobulin-halten minskar och kaseinhalten ökar. LÄS MER

 3. 3. Milking routines and hygiene in small-scale dairy farms in Mapepe, Choma and Batoka districts in Zambia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Olofsson; [2013]
  Nyckelord :milking hygiene; milking routines; small scale dairy farms; Zambia;

  Sammanfattning : Småskalig mjölkproduktion är ett system som främjar regelbundna inkomster och spelar en viktig roll för att minska fattigdomen, ger anställningsmöjligheter och skapar välfärd samt säkrar en näringsrik livsmedelsförsörjning. Det finns cirka 2500 småskaliga mjölkbönder i Zambia men deras kunskap om bra mjölkningsrutiner och hygien är ofta dåliga. LÄS MER

 4. 4. The effect of udder precleaning on milk quality and yield

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lina Jonsson; [2008]
  Nyckelord :dairy cow; Vietnam; milk quality; milk yield; SCC; TBC;

  Sammanfattning : This study was performed in Vietnam as a minor field study. The country has a fast growing demand of dairy products, but too few dairy cattle to produce enough quantity of milk. This problem is at present solved by import of milk from countries such as the United States, Australia and the Netherlands. LÄS MER

 5. 5. Experiences from community milking centres in rural India : social, economic and technical impacts of the implementation of milking machines in Kolar district, Kanataka State

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Annegret Henriksson; [2005]
  Nyckelord :cooperative; milk production; milk collection; raw milk quality; milking machine; India; developing project; participatory method; rural development;

  Sammanfattning : The dairy sector in India is impressive in absolute terms and the nation assumed the top position from US in 2001 as the world leader in milk production. The dairy farm system in India is characterized by small scale and labour intensive operations with hand milking, low productivity and poor hygienic quality, in comparison to international standards. LÄS MER