Sökning: "Helena Folkesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Folkesson.

 1. 1. Skolbibliotekarier och elever med dyslexi : en studie om några skolbibliotekariers upplevelser av sitt arbete och samarbete om en marginaliserad användargrupp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Karolina Bohlin; Helena Hellsberg; [2007]
  Nyckelord :skolbibliotekarie; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; elever; skolbibliotek; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of the work of school librarians with pupils with dyslexia. In addition, the study investigates the cooperation between school librarians and pedagogues concerning the pupils with dyslexia. LÄS MER

 2. 2. Att leva med stomi

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ulrika Bernow Johansson; Helena Folkesson; Jenny Eriksen; [2007]
  Nyckelord :Stomi; livskvalitet; kroppsuppfattning; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år stomiopereras ca 15 000 personer i Sverige av olika bakomliggande orsaker. Detta påverkar individens livskvalitet på ett eller annat sätt. Syfte: Belysa hur individer med enteral stomi upplever sin livskvalitet i det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie. LÄS MER