Sökning: "Helena Poddany"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Poddany.

 1. 1. Språkutvecklande arbete i grundskolans och grundsärskolans senare del En fallstudie av fyra lärare som undervisar årskurs 6-8, ”Summa summarum är att ALLT är språkutvecklande"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kirsten Norinder; Helena Poddaný; [2015-11-28]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; grundskolan; grundsärskolan; sociokulturellt perspektiv; lärare; interaktion; utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och jämföra vilka metoder två lärare i grundskolans och två lärare grundsärskolans senare del arbetar med utifrån skolans riktlinje för språkutvecklande arbetssätt när det gäller elevers språkutveckling samt hur lärarna uppfattar sitt arbete. Teori: Vygotskijs teori om ett sociokulturellt lärande går som en röd tråd genom hela arbetet. LÄS MER

 2. 2. Hur engageras omotiverade elever? Hur arbetar idrottslärarna för att få med omotiverade elever i Idrott- och hälsaundervisningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Timy Karlsson Gustavsson; Helena Poddaný; [2008]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Idrott och hälsa; Lärare i Idrott och hälsa; Omotiverade elever;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är viktigt för alla och våra kroppar är skapta för ett liv i rörelse. Det handlar om att äta rätt och att motionera tillräckligt för att kropp och själ ska må bra. LÄS MER