Sökning: "Ingvild Sperrevik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingvild Sperrevik.

  1. 1. Rus og industrisamfunn. : En oppgave om hvordan rus og kultur har påvirket hverandre i industrisamfunnet Odda

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Mette Mansåker; Magnar Mosdal; Ingvild Sperrevik; [2012]
    Nyckelord :Rus; rusmiddelavhengig; barn; arv; risikofaktorer; forskning; industrisamfunn; forebygging; evaluering; tjenestetilbud; industrikultur;

    Sammanfattning : Målet med studien er å få en bredere kunnskap om hvordan industrikulturen har påvirket forekomsten av rusmisbruk i industristedet Odda i et historisk perspektiv. Vi ønsker også å se på hvordan rusmiddelavhengige har det i Odda i dag, og hvordan de opplever tjenestene som blir gitt. LÄS MER