Sökning: "Integrativ"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade ordet Integrativ.

 1. 1. Patienters upplevelse av att behandlas med immunterapi – En litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabelle Berggren; [2022-02-04]
  Nyckelord :immunterapi; livskvalitet; upplevelse; biverkningar; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immunterapi är en behandlingsmetod som blivit framgångsrik de senaste åren och lyfts ofta fram som det stora genombrottet inom cancerforskningen och i dagsläget behandlas ett flertal cancerdiagnoser med denna typ av cancerläkemedel. Trots framgången inom immunterapi förekommer allvarliga biverkningar som kan vara svårbehandlade och kan kräva behandlingsavbrott. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER

 3. 3. Användning av läkemedel mot sömnstörningar bland personer med demenssjukdom - En analys av registerdata över läkemedel som hämtats ut på apotek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Zahra Jabri; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Användning av NOAK hos cancerpatienter -  Effektiviteten och säkerheten Non vitamin-k orala antikoagulantia NOAK vid behandling av cancerpatienter associerade med venös tromboembolism jämfört med lågmolekylärt heparin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Yasin Almahmoud; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienten betraktas som ett nummer och inte som en människa : En integrerad litteraturstudie om crowding

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Martinez; Suzanne Thern; [2022]
  Nyckelord :crowding; emergency departments; nurses experiences; patients experiences; caring-relation; environment; patient safety; crowding; akutmottagningar; sjuksköterskors erfarenheter; patienters erfarenheter; vårdrelation; miljö; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crowding är ett fenomen som innebär en stor ansamling av personer på en och samma plats. På akutmottagningar blir crowding en utmaning då antalet patienter överskrider antalet sjuksköterskor. LÄS MER