Sökning: "Isabell Ljungberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabell Ljungberg.

  1. 1. Corporate Social Responsibility : en fallstudie om fem svenska klädföretag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

    Författare :Erica Jansson; Isabell Ljungberg; [2016]
    Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Social responsibility; Sustainability; Investments; Corporate Social Responsibility; CSR; Samhällsansvar; Hållbarhet; Investeringar;

    Sammanfattning : ProblembakgrundStora mängder av jordens resurser används för att tillverka varor och tjänster för att mötakonsumenters behov. Företag kan avhjälpa en del av problemet genom att göra hållbarainvesteringar i sina verksamheter. LÄS MER