Sökning: "Iwona From"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Iwona From.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till personer som lider av psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Iwona Kowalska; Wiktoria Kowalska; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; Mental illness; Nurse – patient relations; Nurse; Psychiatric nursing; Stigma; Attityder; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk omvårdnad; Sjuksköterska – patientrelationer; Sjuksköterska; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med en psykisk ohälsa är en stor påfrestning och utmaning för den som drabbas. De psykiska besvären begränsar personens vardagliga funktion och kan därmed påverka dennes privata och sociala liv. Ännu idag kan en person med psykisk ohälsa drabbas av fördomar och utsättas för stigmatisering. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars motivation för att sluta röka  en litteraturstudie : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Ljungkvist; Iwona Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :föräldrar; intervju; kvalitativa studier; rökavvänjning;

  Sammanfattning : De flesta föräldrar som var rökare och hade små barn i hemmet var medvetna om att de utsatte sina barn för passiv rökning. Tidigare forskning visade på att det också fanns föräldrar som inte hade kunskaper om hur passiv rökning kunde påverka sitt barns hälsa och sin egen hälsa. LÄS MER

 3. 3. Spacecraft dynamic analysis and correlation with test results : Shock environment analysis of LISA Pathfinder at VESTA test bed

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Beata Iwona Kunicka; [2017]
  Nyckelord :FEA FEM; finite element analysis; finite element method; mechanical analysis; structural analysis; dynamic analysis; computational dynamic analysis of structures; shock analysis; shock environment; shock test; shock test campaign; spacecraft dynamic analysis; MSC Nastran; MSC Patran; Dynaworks; Shock Response Spectrum; SRS; space engineering; space science and technology; mechanical engineering; structural engineering; analysis optimisation; analysis parametrisation; mechanical wave propagation; shock propagation; damping; hysteretic damping; viscous damping; structural damping;

  Sammanfattning : The particular study case in this thesis is the shock test performed on the LISA Pathfinder satellite conducted in a laboratory environment on a dedicated test bed: Vega Shock Test Apparatus (VESTA). This test is considered fully representative to study shock levels produced by fairing jettisoning event at Vega Launcher Vehicle, which induces high shock loads towards the satellite. LÄS MER

 4. 4. The impact of stumps’ height on secondary spread of Heterobasidion parviporum in precommercial thinning stands of Norway spruce (Picea abies)

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Iwona Urban; [2015]
  Nyckelord :Norway spruce; Heterobasidion parviporum; precommercial thinning; wysokość pnia; świerk pospolity; czyszczenia późne;

  Sammanfattning : The economic losses caused by Heterobasidion spp. infection is an important issue in the Swedish forestry sector where Scots pine and Norway spruce make up to 80% of the standing volume. Both of the fungi species naturally existing in Sweden: H. annosum and H. LÄS MER

 5. 5. Att förstå och uppleva hälsa - En kvalitativ studie av personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Dekajlo Iwona; [2011]
  Nyckelord :hälsa; onödig ohälsa; levnadsvillkor; lindrig intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande studie syftar till att undersöka hur vuxna personer som har lindrig intellektuell funktionsnedsättning beskriver sin förståelse och upplevelse av hälsa. Vad lägger de själva in i begreppet hälsa och hur får de sedan in hälsoperspektiv i sin vardag. LÄS MER