Sökning: "Jehovas Vittnen"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Jehovas Vittnen.

 1. 1. Relationen mellan sekt och Jehovas vittnen : En kvalitativ analys av Jehovas vittne i relation till Nylunds sektteori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sekt; Jehovas vittne; Religiös rörelse; Kvalitativ analys; Analysschema; Religion;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks om Jehovas vittnen kan definieras som en sekt utifrån Karl-Erik Nylunds sektteori och i så fall hur. Undersökningen har utgått från tre avhoppande medlemmar och två av rörelsens egna publikationer för att se om båda påvisar att rörelsen kan definieras som en sekt. LÄS MER

 2. 2. En studie om tre ingångsprocesser i två nya religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Fabian Selmane; [2018]
  Nyckelord :ingångprocess; Raeliska rörelsen; Jehovas vittnen; nya religiösa rörelser; konversion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa ett fall av ingångsprocessen i Jehovas vittnen samt två fall av ingångsprocessen i den Raeliska rörelsen och diskutera dessa mot tre olika modeller av ingångsprocessen i religiösa rörelser, för att sedan diskutera och jämföra vilka likheter och skillnader som visas i ingångsprocesserna. Resultatet tyder på att informanternas ingångsprocess till stor del är väldigt individuell. LÄS MER

 3. 3. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 4. 4. Jag hade inte förmånen att födas in i sanningen : Tidigare trosuppfattningar och senare omvändelse hos personer som tillhör Jehovas Vittnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tove Jansson; [2017]
  Nyckelord :Jehovah’s Witnesses; truth; previous beliefs; christians; plausibility; socialization; Jehovas Vittnen; sanningen; tidigare trosuppfattningar; plausibilitet; socialiseringsteori;

  Sammanfattning : This study focuses on the previous beliefs of persons who are active in Jehovas Witnesses. It also focuses on the circumstances which made the person enter the organisation. Seven persons, four women and three men were subjects for my question in this study. LÄS MER

 5. 5. Att välja Jehovas vittnen : En kvalitativ studie om individers konverteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Bengtsson; Liv Högberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jehovas vittnen är en omdiskuterad religiös rörelse som finns över hela världen. För att ge ett inifrånperspektiv valde vi att göra en kvalitativ analys genom att intervjua individer som alla valt att döpa sig i vuxen ålder. LÄS MER