Sökning: "Florida"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Florida.

 1. 1. Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Beganovic; Florida Nimani; [2020]
  Nyckelord :social workers; discretion; bureaucrats; childrens perspective; participation; socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; barnperspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of potential marine current turbine sites in North American waters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Tim Andersson; Muhammad Arsal Akram; Carl-Henrik Carlnäs; Tiffany Salisbury; [2020]
  Nyckelord :vertical axis; marine current turbines; alaska; florida;

  Sammanfattning : Suitable locations for marine current power generation were scouted. The specific turbines considered in this project are vertical axis turbines and require an water velocity of 0.8 m/s to start and has a system efficiency of 20%. LÄS MER

 3. 3. Kreativitet - fortfarande lösningen på allt? : En diskursanalys om kreativitet inom planeringen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofie Elfström; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :fysisk planering; översiktsplan; kreativitet; kreativa klassen; Richard Florida; diskursanalys;

  Sammanfattning : Kreativitet är ett begrepp som används frekvent inom det svenska planeringsfältet, i en bredd av sammanhang. Anammandet av kreativitetsbegreppet eskalerade, inte minst i Sverige, i samband med den amerikanske professorn Richard Floridas genomslag med sin teori om den kreativa klassen, i början av 2000-talet. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Urban Development and the Urban Waterfront: A Case study of Western Harbor, Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Marie Urfels; [2019]
  Nyckelord :SDG 11; waterfront development; new-build gentrification; adequate housing; social equity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Increasing urbanization and the commodification of housing have contributed to limited availability of affordable housing in many cities worldwide. Marked-based rent regulations and the redevelop-ment of post-industrial harbor districts have given rise to the emergence of new-build gentrification in many cities. LÄS MER

 5. 5. Vision och verklighet- En fallstudie över Nya Kvillebäcken och dess invånare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Wilzén; [2019]
  Nyckelord :New-build gentrification; Relational identity; Othering; Nybyggd gentrifiering; relationell identitet; Göteborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nya Kvillebäcken is a newly built residential area situated on the island of Hisingen in the city of Göteborg. Nya Kvillebäcken was built as part of a project to redefine the urban identity of the area and its status. The project has been criticized for creating new-build gentrification. LÄS MER