Sökning: "Jenny Dam"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Dam.

 1. 1. ”Sluta fylla i med tusch, annars får du gå till byggrummet!” En studie om operanta betingningar i pedagogers konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lan Chen; Jenny Dam; [2019]
  Nyckelord :aversiv styrning; behaviorism; förskola; konflikthantering; negativ förstärkning; pedagogiskt förhållningssätt; positiv förstärkning; Skinners operanta betingning; sänkt förstärkningsfrekvens;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på de konflikter som uppstår mellan barn och vilka metoder som används av personalen på förskolan för att lösa en konflikt. Vi har genomfört observationer på två förskolor. Intervjuer med personal på samtliga förskolor har även genomförts för att styrka personalens handlingar med resonemang. LÄS MER

 2. 2. Closure of Lilla Bredsjön Tailings Dam : an Evaluation of the Long-Term Dam Safety Measures

  Master-uppsats, KTH/Vattendragsteknik

  Författare :Jenny Bramsäter; [2017]
  Nyckelord :tailings dams; seepage; pore pressure; slope stability; slip surfaces; long-term stability;

  Sammanfattning : The mining industry contributes to enormous amounts of waste all over the world, which places high demands on tailings dams. In Sweden, there are strict regulations regarding the management and treatment of tailings dams, but some dams that were built before these regulations existed still pose a threat to the environment. LÄS MER

 3. 3. Study on the Dynamic Control of Dam Operating Water Levels of Yayangshan Dam in Flood Season

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Jenny Bramsäter; Kajsa Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Yayangshan; Flood routing calculation; Backwater computation; HEC-RAS;

  Sammanfattning : Water levels up- and downstream of dams are strongly affected by water levels in the reservoir as well as the discharge of the dam. To ensure that no harm comes to buildings, bridges or agricultural land it is important to ensure that the water level in the reservoir is adjusted to handle large floods. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera och utforma ett erbjudande : en studie av företaget GANT

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MICHAELA TRULSSON; JENNY KARLSSON; [2011]
  Nyckelord :konsument; service; flagship store; NK; print media; digital media; marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : I dag blir det allt mer viktigt för modeföretagen att sticka ut och komma med annorlunda erbjudanden för att kunna konkurrera med de andra modeföretagen som finns på marknaden. Konsumtionen har blivit en livsstil och vi skapar vår identitet och personlighet genom den. LÄS MER