Sökning: "Jessika Jedemark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessika Jedemark.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessika Jedemark; Sarah Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Akutsjukvård; barn; erfarenheter; prehospital vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn är en sällsynt patientkategori inom prehospital akutsjukvård. Tidigare forskning visar att utalarmeringar av ambulans där barn är inblandade ger ett ökat stresspåslag hos berörda sjuksköterskor. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn inom prehospital akutsjukvård. LÄS MER

 2. 2. Är himlen grön, så är den grön : Erfarenheter av att leva med och vårda en anhörig med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jessika Jedemark; Sara Larsson; [2011]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhörigvårdare; upplevelser;

  Sammanfattning : Alzheimers är en sjukdom som ökar i Sverige. När någon diagnostiseras med Alzheimers sjukdom förändras även anhörigas liv och därför kallas Alzheimers för ”de anhörigas sjukdom”. Sjuksköterskan behöver förståelse för hur anhörigas livssituation förändras och vad det innebär att ta rollen som anhörigvårdare. LÄS MER