Sökning: "Sarah Åkesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sarah Åkesson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessika Jedemark; Sarah Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Akutsjukvård; barn; erfarenheter; prehospital vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn är en sällsynt patientkategori inom prehospital akutsjukvård. Tidigare forskning visar att utalarmeringar av ambulans där barn är inblandade ger ett ökat stresspåslag hos berörda sjuksköterskor. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn inom prehospital akutsjukvård. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter med en demenssjukdom : -ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Nordgren; Anna Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; kognitiv sjukdom; litteraturöversikt; omvårdnad; personal; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Die Darstellung von Erziehungsidealen des Dritten Reiches in Ödön von Horváths Roman Jugend ohne Gott

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Sarah Åkesson; [2006]
  Nyckelord :Drittes Reich; Erziehung; Ödön von Horváth; Jugend ohne Gott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kropp, sexualitet och skönhet. En studie om framställningen av kvinnlighet i fyra “tjejtidingar”

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Sarah Åkesson; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Genus; kvinnlighet; kropp; sexualitet; identitet; populärkultur; diskursanalys; Gender; femininity; body; sexuality; identity; popular culture; discourse analysis; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to examine how femininity, Silikon, Vecko Revyn, and Darling. The study is made from a critical discourse analytical approach and text, pictures, and layout are all analysed. LÄS MER