Sökning: "master socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden master socialt arbete.

 1. 1. På andra sidan av vattenkraften : lokalinvånares berättelser i relation till vattenkraften

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida-Maria Olofsson; [2020]
  Nyckelord :vattenkraft; geografiska obalanser; plats; förändring; mening; fråntagande;

  Sammanfattning : Det här är ett arbete om kraftverkssamhället Ragunda. Det handlar om de upplevda geografiska orättvisorna i relation till vattenkraften och platsen. Berättelsen har sin grund i en tid innan kraftverksetableringen. En försvunnen tid. LÄS MER

 2. 2. ”Förmedling av möten för samtal mellan människor som annars inte träffas” : En studie av volontärers arbete i verksamheten Låna en Uppsalabo

  Master-uppsats,

  Författare :Karin Cecilia Löfroth; [2020]
  Nyckelord :Integration; socialt kapital; informationslandskap; hög- och lågintensiva mötesplatser; kommunikativ kompetens och språkutveckling; nyanlända; volontärer; volontärverksamhet;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis in Library and Information Science is to develop deeper knowledge of what is enabling or limiting the volunteer activities Lending an Uppsalabo. The perspective used is to understand how the volunteers’ involvement in new innovative services can expand the democratic work of the library. LÄS MER

 3. 3. Sugardaddies - En kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Li Hallengren; [2019]
  Nyckelord :Individualisering; Intimitet; Kön; Makt; Postmodernism; Sugardaddy; Sugardating; Gender; Individualizing; Intimacy; Power; Sugar dating; Sugar daddy;

  Sammanfattning : Hallengren, L. Sugardaddies – en kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för socialt arbete, sexologi, 2019. LÄS MER

 4. 4. Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; Ebba Svenzén; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; kvalitet; inkludering; meningsfulla aktiviteter; komfort; trygghet; njutning;

  Sammanfattning : Offentliga miljöer är viktiga i våra städer då de erbjuder invånarna möjligheter att träffas och interagera med varandra. Flera forskare och författare uttrycker dock en oro för hur utvecklingen av de offentliga rummen ser ut, både dess kvalitet och kvantitet. LÄS MER

 5. 5. När samhället träder in – socialsekreterares professionskunskap vid omhändertaganden : En undersökning av hur yrkesaktiva socionomers kunskaps- och erfarenhetsprocesser samt handlingsutrymme ser ut vid omhändertaganden enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kaja Wojcik; Julia Lind; [2019]
  Nyckelord :Professional socialwork; Socialworkers; Childcare; Professional child care; Compulsory care; Professionellt socialt arbete; Socialsekreterare; Barnavårdsutredningar; Professionskunskap; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Den här intervjubaserade kvalitativa studien syftar till att utforska den professionskunskap som socialarbetare upplever att de har och använder i sitt dagliga arbete inom barnavårdsutredningar i Sverige. Ordet "professionskunskap" avgränsas i studien som den kunskap, de erfarenheter, de verktyg och upplevelsen av handlingsutrymme som socialarbetare använder i beslutsprocessen kring tvångsomhändertaganden. LÄS MER