Sökning: "master socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden master socialt arbete.

 1. 1. Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; Ebba Svenzén; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; kvalitet; inkludering; meningsfulla aktiviteter; komfort; trygghet; njutning;

  Sammanfattning : Offentliga miljöer är viktiga i våra städer då de erbjuder invånarna möjligheter att träffas och interagera med varandra. Flera forskare och författare uttrycker dock en oro för hur utvecklingen av de offentliga rummen ser ut, både dess kvalitet och kvantitet. LÄS MER

 2. 2. När samhället träder in – socialsekreterares professionskunskap vid omhändertaganden : En undersökning av hur yrkesaktiva socionomers kunskaps- och erfarenhetsprocesser samt handlingsutrymme ser ut vid omhändertaganden enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kaja Wojcik; Julia Lind; [2019]
  Nyckelord :Professional socialwork; Socialworkers; Childcare; Professional child care; Compulsory care; Professionellt socialt arbete; Socialsekreterare; Barnavårdsutredningar; Professionskunskap; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Den här intervjubaserade kvalitativa studien syftar till att utforska den professionskunskap som socialarbetare upplever att de har och använder i sitt dagliga arbete inom barnavårdsutredningar i Sverige. Ordet "professionskunskap" avgränsas i studien som den kunskap, de erfarenheter, de verktyg och upplevelsen av handlingsutrymme som socialarbetare använder i beslutsprocessen kring tvångsomhändertaganden. LÄS MER

 3. 3. “The elephant in the room usually centres around Israel”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annemarie Ammer; [2018-12-21]
  Nyckelord :Thematic analysis; antisemitism; antisemitism among Muslims; organisational work;

  Sammanfattning : The Master’s thesis deals with the topic of antisemitism in Sweden and, as an aspect of that, focuses on antisemitic attitudes among Muslims. Antisemitism, the hostility towards Jews, has changed its forms of manifestation throughout history, but persists to the current day. LÄS MER

 4. 4. Social exclusion and discrimination of vulnerable EU migrants Comparative Analysis From the Perspective of Third Sector Organisations in Gothenburg and Copenhagen Master’s Programme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lilja Sif Thorisdottir; [2018-10-15]
  Nyckelord :Vulnerable EU migrants; Third Sector Organisations; Social Citizenship; Social Exclusion Inclusion; Discrimination;

  Sammanfattning : After the EU enlargements in 2004 and 2007, an increased migration has occurred within theEU borders. The right to free movement has made mobility possible within the Member Stateswithout any resident permit. LÄS MER

 5. 5. How to contribute without assuming you have the ultimate solutions : Social workers’understanding of the relationship between their expertise and the involvement of the client and his family network regarding child protection social work

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Wiitavaara; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master-thesis examines the understanding among social workers regarding the relationship between their expertise and the involvement of the clients and their family networks regarding child protection social work. The participants consist of eight women age 26 to 62 working at a social service office in a smaller city in northern Sweden. LÄS MER