Sökning: "miljö ekonomi ekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden miljö ekonomi ekologi.

 1. 1. Application of Industrial Ecology Concepts in Solar Energy Heat Systems in Mexico

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Benjamin Hilpert; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increased understanding of the growing environmental harm linked to today's throughput industry reaches politics and the general public more and more. This study objects to increase resource use of materials and reduce the associated environmental impact. LÄS MER

 2. 2. Identifying Synergies and Trade-offs between the Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Sustainable Development Goals

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sandra Thengius; Olivia Preston; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development Goals; Hydroelectric power; Grand Ethiopian Renaissance dam; Synergies; Trade-offs; Globala Målen; Vattenkraft; Renässansdammen; Synergier; Målkonflikter;

  Sammanfattning : The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is a large hydropower project currently under construction in Ethiopia. Supposedly it will benefit the people of Ethiopia through an increased access to electricity, but it is also associated with complex political relations between Ethiopia and the neighbouring countries Egypt and Sudan. LÄS MER

 3. 3. Indikatorer för industriell symbios – Utformning av riktlinjer och en modell för mätning och kommunikation av industriell symbios i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Patrik Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Industriell symbios; industriell ekologi; ekoindustriell park; cirkulär ekonomi; mätning; synergi; blå ekonomi; resurseffektivitet; resursutnyttjande; kommunikation; avfallstrappan; visualisering; hållbar utveckling; Industrial symbiosis; industrial ecology; eco-industrial park; circular economy; blue economy; measurement; performance measurement; synergy; resource utilization; communication; visualisation; waste hierarchy; sustainable development; Technology and Engineering; Business and Economics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I en värld där klimathot och resursbrist har växt fram till ett allt större problem på världsledarnas agenda har vikten av hållbar utveckling identifierats som en nyckelfråga i vägen mot en bättre framtid. En metod för detta är industriell symbios, som innebär att olika företag och organisationer gemensamt utnyttjar energi, nyttigheter, material eller service, för att på ett innovativt sätt skapa mervärden samt minska kostnader och miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Bygg- och rivningsavfall utifrån ett miljöperspektiv : Med fokus på EU:s avfallsmål och en hållbar avfallshantering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Karolin Bylund; [2015]
  Nyckelord :Bygg- och rivningsavfall; EU:s avfallsdirektiv; avfallshantering; förebyggande av bygg- och rivningsavfall; cirkulär ekonomi; sustainable production; business model innovation.;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to identify the current waste management of non-hazardous construction and demolition waste in a few Swedish construction companies, based on the different steps in the waste hierarchy with a focus on waste prevention, reuse and recycle. Additionally, the purpose was to attempt identifying opportunities, obstacles and as well as to propose possible solutions from an environmental perspective. LÄS MER

 5. 5. Miljö och hållbar utveckling i läroplanen : En diskursanalys av Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Grönkvist; [2015]
  Nyckelord :diskursteori; diskursanalys; utbildning; skola; politik; hållbar utveckling; miljö; läroplansteori.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en diskursanalys av läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11. Det syftar till att undersöka mening och betydelsebildning kring begreppen miljö och hållbar utveckling i läroplanen, samt att undersöka hur detta har förändrats efter att begreppet hållbar utveckling myntades i samband med Brundtlandskommissionen 1987. LÄS MER