Sökning: "Joacim Strand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joacim Strand.

 1. 1. Arbetarklassens extimitet – en semiologisk analys av svensk filmproduktion under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joacim Strand; [2015]
  Nyckelord :mytologi; ideologi; klassmotsättningar; semiologisk analys; arbetarklass; Social Sciences;

  Sammanfattning : Har arbetarklassen blivit en anomali i svensk film? Den kulturella framställningen av de sociala klasserna är avhängig de ideologiska klassmotsättningarna i den rådande samhällsformationen. Under stora delar av 1900-talet var arbetarklassen skildrad som skötsam och duglig. Den enskilde arbetaren skulle avspegla arbetarrörelsen. LÄS MER

 2. 2. CalControl : Kalorikalender för översyn av energiintag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Henrik Sedvall; Joacim Strand; [2012]
  Nyckelord :Kalorier; energi; intag; kontroll;

  Sammanfattning : The main reason for doing this kind ofproject was to find out if it was possible to make a relatively advanced application with user friendly tools. We tested the software MIT App Inventor, and the ability to create a useful application for people who wants to get an overview of their energy intake. LÄS MER