Sökning: "mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet mytologi.

 1. 1. Sätt på dig din gyllene mantel : En studie av Xipe Totecs roll i det aztekiska samhället

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Nils Westerholm Persson; [2020]
  Nyckelord :agriculture; mesoamerica; aztec; mythology; human sacrifice; jordbruk; mesoamerika; azteker; mytologi; människooffer;

  Sammanfattning : Xipe Totec is an Aztec god often associated with agriculture and fertility. It is a deity type that is common in ancient societies dependent on agriculture but what sets him apart is his link to a rather brutal set of rituals. LÄS MER

 2. 2. Fornnordisk mytologi i dataspel : En kvalitativ innehållsanalys av God of War’s gestaltning av fornnordisk mytologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Philip Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Balder; Dataspel; Fornnordisk Mytologi; Freja; God of War; Kvalitativ Innehållsanalys; Mimer; Muspelheim; Nifelheim;

  Sammanfattning : This thesis analyses how norse mythology is being used in modern videogames. This is done via a qualitative content analysis using grounded theory of the game God of War from 2018 by Santa Monica Studios, and comparing the games contents with literature regarding Norse mythology, the Prose Edda and the Poetic Edda, as well as studies done on similar games in fields closely related to the subject. LÄS MER

 3. 3. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 4. 4. Nattmaran

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jennifer Laében-Rosén; [2020]
  Nyckelord :sleep paralysis; x for change; 3D animation; video installation; sömnparalys; x for change; 3D animation; filminstallation;

  Sammanfattning : Genom spatial närvaro i en experimentell medieteknisk filminstallation siktar arbetet på att ge kännedom om det naturliga fenomenet sömnparalys (SP). Det här görs genom en medieteknisk undersökning som blandar mytologi, som tros ha uppstått på grund utav SP, med verkliga fakta om SP. LÄS MER

 5. 5. Lilith som antagonistisk kraft : En studie i judisk mytologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Hedda Lindstedt Grahn; [2020]
  Nyckelord :Lilith; Eva; orm; Talmud; Zohar; kabbala; Ben Siras alfabet;

  Sammanfattning : This study reviews Lilith in Jewish mythology, specifically how she relates to the other main operators in the myths, which are God, Samael, Adam and Eve. Her connections with the animal who often symbolizes her, the serpent, has also been reviewed. LÄS MER