Sökning: "mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet mytologi.

 1. 1. MODER(N) MYT - En Jungiansk arketypsanalys av myten om Persefone

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johanna Smedberg; [2018-08-17]
  Nyckelord :Mytologi; Arketyp; Jung;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa den subjektiva naturen hos Carl Gustav Jungs arketypsteori. Jung använder sig av arketypiska karaktärer som under århundraden överlevt i myter och som även i modern tid har viss relevans för psykoanalysen. LÄS MER

 2. 2. Pans ande : En ekokritisk analys av Rick Riordans bokserie om Percy Jackson

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jenny Tollstern; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; Rick Riordan; Percy Jackson; grekisk mytologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar mytanvändningen i Rick Riordans bokserie om Percy Jackson med syfte att uppenbara kopplingar till dagens miljö- och klimatproblematik. Fokus placeras på bokseriens införande av antik grekisk mytologi och de ekokritiska analysmöjligheter som det skapar. Analysen utgår ifrån den ekokritiska teorin bl.a. LÄS MER

 3. 3. Lilith : En litteraturstudie om Lilith och hennes olika gestalter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennifer Blixt Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Lilith; literature study; archetype; demon; demonology; mythology; feminism; genus; Lilith; litteraturstudie; arketyp; demon; demonlogi; mytologi; feminism; genus;

  Sammanfattning : This study is about Lilith, a demonic character from Mesopotamian mythology. She was originally described as a wind demon that caused desolation and destruction everywhere she went. According to some Jewish folklore Lilith was Adam’s first wife, though she refused to submit to him and fled to the desert. LÄS MER

 4. 4. "I'm designed to kill" : En kritisk diskursanalys av fyra vampyrfilmer mellan 1979-2016 med hjälp av Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Johansson; [2018]
  Nyckelord :vampyrer; anomalier; renhet; orenhet; blod; Douglas; film; makt; folktro; mytologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs samt ifall dessa föreställningar har förändrats i de fyra utvalda filmerna mellan 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod har filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) samt Daylight's end (2016) analyserats genom en tematisering av vampyrers egenskaper där en jämförelse dem emellan gjorts. LÄS MER

 5. 5. En Kvinnas List : Synliggörandet av kvinnan som subjekt i Ovidius Metamorfoser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindström; [2018]
  Nyckelord :Ovidius; subjektivitet; våldtäkt; kvinnlig våldtäkt; romersk mytologi; romersk litteratur; antika rom; könsroller; könsbegränsningar; maskulinitetsprocess; maskulinitet; sexualitet; femininitet; kvinnlighet; manlighet; sexuella övergrepp; offerprocess; våldtäktsförövare; Publius Ovidius Naso; Ovidius;

  Sammanfattning : Den romerska författaren och poeten Publius Ovidius Naso (43 f.Kr. - 17 el. 18 e. LÄS MER