Sökning: "monomyt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet monomyt.

 1. 1. Den evolverade monomyten: inklusion och personliga narrativs inverkan på moderna rollspel : En komparativ analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mathias Arancibia Mena; [2023]
  Nyckelord :monomyt; rollspel; inklusion; ramverk; dissonans;

  Sammanfattning : Rollspel blir alltmer populära på en global nivå, med spelare runt hela världen och publikationer på flera olika språk. Som grund till rollspel och fantasy-genren den växte ut från ligger bland annat koncept som ‘hjälteresan’ och mytologi. LÄS MER

 2. 2. Hjälten nyanserad : En komparativ karaktärsstudie via närläsning av Beowulf och Odyssevs utifrån Joseph Campbells  ”monomyt” och maskulinitetsteori

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Simon Aghed Luterkort; [2023]
  Nyckelord :Joseph Campbell; Raewyn Connell; Jørgen Lorentzen; Claes Ekenstam; Beowulf; Odyssevs; hjälte; maskulinitet; monomyt; mytologi;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to show that what defines a hero is far more complicated than the prolific author and mythological expert Joseph Campbell would have one believe – in his view, heroic qualities stem from a certain type of chosen individual and reoccurring narrative motifs without taking social structures and masculinity into account. By analyzing the characters Beowulf and Odysseus through a filter, consisting of Campbells model of the “hero’s journey” along with perspectives provided by studies in the masculinity field done by Raewyn Connell and Jørgen Lorentzen together with Claes Ekenstam, this essay concludes, in short, the following: applying Campbells model of the hero does reveal several similarities between the two characters, though it ultimately fails to prove any deeper connection. LÄS MER

 3. 3. "Stick vs. Rope. Gun vs. Strand." : The Monomyth and the Hero as Warrior in Kojima Productions' 2019 Video Game Death Stranding

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Beatrice Näsling; [2022]
  Nyckelord :Kojima Productions; Death Stranding; video game; Joseph Campbell; monomyth; hero s journey; violence; heroic archetypes.; Kojima Productions; Death Stranding; TV-spel; Joseph Campbell; monomyt; hjältens resa; våld; hjältearketyper;

  Sammanfattning : Released in 2019, the video game Death Stranding follows the monomythic structure described by Joseph Campbell in his 1949 book The Hero with a Thousand Faces. The journey begins with the protagonist, Sam “Porter” Bridges, reluctantly accepting his calls to adventure, and, as he begins to move west, he receives supernatural aid from an increasing number of helpers he encounters along the way. LÄS MER

 4. 4. När De två bröderna har befriats upphör tiden. : En analys av en rysk fantasy-berättelse i förhållande till Campbells monomyt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Monomyth; The hero`s journey; Joseph Cambell; Diamond sword wooden sword; The keeper of the swords; The guardian of the swords; Monomyten; Hjältens resa; Joseph Campbell; Nick Perumov; Diamantsvärdet och träsvärdet del 1 och 2; Svärdens väktare;

  Sammanfattning : This study has conducted an analysis of how the monomyth has appeared in the fantasy story Diamond sword wooden sword part 1 and 2 by Nick Perumov. The study has confirmed that the story structure of the monomyth can be detected within several different characters progression. LÄS MER

 5. 5. Var heliga Birgitta en hjälte? : En analys av tre mytologiska, medeltida, svenska-katolska kvinnor, utifrån Joseph Campbell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Gustav Tenggren; [2020]
  Nyckelord :Genus; hjälteresan; innehållsanalys; komparativ mytologi; kvinnor; religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade att undersöka huruvida Joseph Campbells teori om hjältens resa stämmer in på myter om heliga kvinnor. Frågorställningarna som ställdes med detta syfte var ifall ”de medeltida svensk-katolska kvinnofigurerna en särartad roll från manliga hjältar inom hjälteresan?”, ”Om kvinnornas roll är särartad från ”monomyt”-strukturen, vad har de då för annorlunda roll inom myterna?” och huruvida ”det ett mönster mellan kvinnofigurerna…”. LÄS MER