Sökning: "Johan Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Johan Berglund.

 1. 1. The Discipline of the Seas: Piracy and Polity in England, 1688-1698

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johan Berglund Björk; [2020-10-29]
  Nyckelord :Piracy; Henry Every; Matthew Tindall; Philip Meadows; subjecthood; sovereignty; jurisdiction;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the changing legal and political climate surrounding piracy in England in the years 1688-1698, between the Glorious Revolution and the passing in parliament of the Piracy Act 1698. During this time views of piracy changed in London where pirates were no longer seen as beneficial, but instead as obstacles to orderly trade. LÄS MER

 2. 2. Palestina & Israel genom ögonen av svensk nyhetspress : En studie av fyra svenska tidningars rapportering av Israel-Palestina-konflikten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hampus Berglund Svensson; [2019]
  Nyckelord :media; conflict; framing; Israel; Palestine; peacejournalism;

  Sammanfattning : This study, Palestine & Israel through the eyes of the Swedish newsmedia, has examined how four Swedish newspapers framed the Israel-Palestine conflict between the years 2008-2018, as well as how the newspaper's coverage changed over time. The study used a quantitative and a qualitative method by analyzing frequently used words in the analyzed articles as well as in-depth readings of a few individual articles chosen via random selection. LÄS MER

 3. 3. Go with the flow? : En kvantitativ studie om fonders prestation och flöden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Berglund; Philip Curry; [2019]
  Nyckelord :fond; riskjusterad avkastning; faktisk avkastning; förändring i nettoflöde; Sharpekvot.;

  Sammanfattning : Svenskarnas sparande ökar för varje år samtidigt som det finns en mängd olika möjligheter att investera sitt kapital. Ett av de vanligaste alternativen är fonder där det investerade kapitalet sedermera investeras av en förvaltare i olika underliggande tillgångar. LÄS MER

 4. 4. Analys av olika positioneringssystem för Trafikförvaltningens järnvägsbanor

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johan Berglund; [2019]
  Nyckelord :Positioning system; axle counter; track circuit; communications-based train control; fault tree analyses; failure statistics; Positioneringssystem; axelräknare; spårledning; communications-based train control; felträdsanalys; felstatistik;

  Sammanfattning : Positioneringssystem har en vital roll när det gäller att kontrollera säkra tågrörelser. Det finnsmånga olika typer av positioneringssystem. Det här arbetet behandlar hur axelräknare, communications-based train control (CBTC) och olika typer av spårledningar fungerar. LÄS MER

 5. 5. "Jag faller inte till föga" - En interaktionistisk studie av hur motstånd ageras av socialsekreterare inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johan Olsson; Adam Berglund; [2018]
  Nyckelord :agerande; etnografi; organisation; makt; motstånd; socialt arbete; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Uppsatsens målsättning har varit att undersöka hur motstånd kan ses och förstås som en del av den vardagliga interaktionen mellan socialsekreterare inomorganisatoriskt. Metodologiskt har uppsatsen utgått från etnografi och inkluderar deltagande observationer och öppet tematiska intervjuer. LÄS MER