Sökning: "Johan Kullberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Kullberg.

 1. 1. Gamification – Spelelement och speldesign i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Daniel Kullberg; Johan Zenténius; [2015-03-16]
  Nyckelord :motivation; engagemang; gamification; spelifiering; flow;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskap och förståelse kring fenomenet gamification. Denna kartläggning bidrar till att klargöra för- och nackdelar, möjligheter och risker samt eventuella fallgropar med gamification. LÄS MER

 2. 2. "Det är så samverkan ska fungera" : En fallstudie av hur lokala aktörer agerar när en krissituation uppstår

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Johan Kullberg; Felix Kullgren; [2015]
  Nyckelord :Samverkan; Fallstudie; Kriskommunikation; SCCT; Komplexitetsteorin; Översvämning;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this essay is to investigate how a local authority acts when anunexpected event occur. It´s done with a basis in two crisis communicationstheories; Coombs SCCT theory and Gilpin and Murphys complexity theory,which largely are each other’s opposites. LÄS MER