Sökning: "Jonas Engberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jonas Engberg.

 1. 1. Sluta gnata, hantera din data - Ta fram en kravspecifikation för ett LIMS

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Clara Bernedal Nordström; Erik Bürger; Jonas Engberg; Ylva Jansson; Hannes Thorell; Aina Vaivade; [2019]
  Nyckelord :LIMS; Databas; Bioteknik; Forskningsetik;

  Sammanfattning : Excel is a great tool, however it has its flaws. Files quickly become slow as they increase in size, and Excel has no built-in feature to easily search through several documents for a specific word, phrase or value. LÄS MER

 2. 2. Det läckande röret : En undersökning av jämställdheten i den svenska filmbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Emelie Kastberg; Jonas Engberg; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor och filmindustrin; jämställdhet; film; Sverige; Svenska Filminstitutet; filmpolitiken;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studerade vi varför den svenska filmbranschen är ojämställd i nyckelrollerna mellan män och kvinnor. Den svenska filmpolitiken har i flera decennier strävat efter att skapa jämställdhet inom branschen men siffrorna visar att de flesta högbudgetfilmer fortfarande är ojämställda när det kommer till nyckelrollerna manus, fotograf och regissör. LÄS MER

 3. 3. Sala Silvergruva - Från industri till upplevelse : Från industri till upplevelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jesper Nilsson Engberg; Jonas Gaute; [2016]
  Nyckelord :Tourism; Brand; Symbolic Value; Culture; Mines; Industry; Experience; Turism; Varumärke; Symbolvärde; Kultur; Gruvor; Industri; Upplevelse;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this essay is to study the effects of when an industry develops from production to become an experience for visitors, this interest comes from previous theoretical studies of the concept experiencescapes. This has been done by a qualitative method which involves both interviews and a content analysis. LÄS MER

 4. 4. Destinationsutveckling Säffle : En väg in i framtiden

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Jonas Gaute; Jesper Engberg; [2015]
  Nyckelord :Destination Development Sweden Säffle Image Place; Säffle Kommun Destinationsutveckling Studie Destination Utveckling Aktörer Image Plats Attraktivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mätning av hudens ytprofil med hjälp av fokuserat ultraljud.

  L3-uppsats,

  Författare :Krister Engberg; Stefan Snällfot; Jonas Holmgren; [1989]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta examensarbete var ett behov av en mätutrustning som klarar av att registrera ett parti av hudens ytprofil.En sådan utrustning kan vara till hjälp för att bedöma sjukdomsutvecklingen hos diabetespatienter med kärlförändringar. LÄS MER