Sökning: "Jonna Cederlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Cederlöf.

  1. 1. Att resa är att behöva kapital : En kvalitativ studie om att göra en klassresa

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jonna Cederlöf; [2016]
    Nyckelord :Klassresa; klass; klassresenärer; livsstil; kapital; Bourdieu; kultur; utbildning; arbetarklass;

    Sammanfattning : By using Bourdieu's theory on capitals, the essay examines whether, and if so, in what ways, upward class mobility can affect one’s lifestyle. To examine this, I work with qualitative semi-structured interviews. Five upwardly mobile men and women were interviewed about their experience of being upwardly mobile. LÄS MER