Sökning: "Julius Marnelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julius Marnelius.

  1. 1. Varning för snabblån - En studie om effekter av varningar i rörlig marknadsföring av snabblån

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Anton Abele; Julius Marnelius; [2014]
    Nyckelord :Warning labels; Payday loans; Effective interest rate; Young adults;

    Sammanfattning : Payday loans are becoming a challenge of increasing gravity for society. Statistics show that the number of young adults with financial issues related to such loans has been growing over the past few years. Despite efforts to halt this trend, little is changing. LÄS MER