Sökning: "Jungian Analyses"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jungian Analyses.

  1. 1. Jungiansk analys av Bertoluccis La Luna

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

    Författare :Anton Olandersson; [2019]
    Nyckelord :Carl Jung; Jungian Analyses; Jungiansk Analys; La Luna; Bernardo Bertolucci; dröm; dream; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : I uppsatsen analyseras La Luna av Bernardo Bertolucci utifrån ett jungianskt perspektiv med fokus på månsymboliken i filmen och medvetandets utveckling för att utnyttja mindre använd jungiansk teori inom filmanalys och samt för att fortsätta det jungianska analyserandet av Bertoluccis filmer. Analysen jämförs med de tidigare jungianska analyserna av Bertoluccis filmer och hur analysen står i relation till den jungianska filmteorin som har ökat i populäritet de senare åren. LÄS MER