Sökning: "Jungiansk Analys"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Jungiansk Analys.

 1. 1. Jungiansk analys av Bertoluccis La Luna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Anton Olandersson; [2019]
  Nyckelord :Carl Jung; Jungian Analyses; Jungiansk Analys; La Luna; Bernardo Bertolucci; dröm; dream; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras La Luna av Bernardo Bertolucci utifrån ett jungianskt perspektiv med fokus på månsymboliken i filmen och medvetandets utveckling för att utnyttja mindre använd jungiansk teori inom filmanalys och samt för att fortsätta det jungianska analyserandet av Bertoluccis filmer. Analysen jämförs med de tidigare jungianska analyserna av Bertoluccis filmer och hur analysen står i relation till den jungianska filmteorin som har ökat i populäritet de senare åren. LÄS MER

 2. 2. Den stulna elden : En jungiansk analys av polynesiska myter om eldens ursprung

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Simon Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol : En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hannah Gren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. LÄS MER

 4. 4. Traderade överempiriska upplevelser : Jungian analys av berättelser om troll i Ovansjöbyggden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Larssamils; [2017]
  Nyckelord :Jungiansk psykologi; arketypteori; upplevelser; sed; folktro; naturväsen; överempirisk; troll;

  Sammanfattning : Vanliga utgångspunkter kring folksagorna är att sagorna är präglade av mytologisk karaktär eller att naturväsen innehåller moral och traditioner kring hur människan ska vara och bete sig mot varandra eller förhålla sig till naturen. Hur kan till exempel berättelser om troll förstås genom jungiansk psykologi som teoretisk utgångspunkt? Och vilken betydelse kan upplevelserna ha för människan? genom sekundära källor i form av berättelser om troll i Ovansjöbygden kan berättelser om upplevelser av troll förstås som traderade överempiriska upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Skaldemjödet : En jungiansk analys

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jürgen Sandström; [2014]
  Nyckelord :Jung; religionspsykologi; religionshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER