Sökning: "C. G. Jung"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden C. G. Jung.

 1. 1. Mer religiöst troende efter en övernaturlig upplevelse? : En kvalitativ studie inom parapsykologiska fenomen: vad som ligger till grunden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Karlström; [2019]
  Nyckelord :C.G Jung; Gud; Drömmar; Hallucinationer; Intervju; Parapsykologi; Religionspsykologi; Religionsvetenskap; Religiös; Stern; Stress; Sömnparalys; Trauma; Tro; Utomkroppslig upplevelse; Övernaturlig upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. BEDEUTUNGSMÖGLICHKEITEN VON ABRAXAS IN HERMANN HESSES 'DEMIAN'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Myrto Ingrid Barrdahl; [2018-06-13]
  Nyckelord :tyska; Hermann Hesse; Demian; Abraxas; Entwicklungsroman;

  Sammanfattning : Hermann Hesse fick med utvecklingsromanen Demian sitt litterära genombrott. I romanen spelar guden Abraxas en viktig roll. Abraxas har ett tupphuvud, kropp och armar från en människa och ormar istället för ben. Gudens lära inspirerar romanens protagonist att lära känna sig själv och påbörja en psykisk mognadsprocess. LÄS MER

 3. 3. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 4. 4. Att växa ur Eden : En analys av Genesis 2-3 ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Christina Smedbakken; [2016]
  Nyckelord :Bibeln; bibeltolkning; Genesis; feministiskt perspektiv; etiologisk myt; människans uppväxt; litteraturanalys; omtolkning; patriarkal; Lyn M. Bechtel; Pamela J. Milne; feminism; barndom;

  Sammanfattning : Denna text syftar till att ur ett feministiskt perspektiv undersöka huruvida den bibliska skapelsemyten, samt berättelsen som Syndafallet, kan omtolkas och läsas på på ett sätt som minimerar dess patriarkala konnotationer. I denna läsning testas tesen att texterna kan läsas som en etiologisk myt, som symboliserar den mänskliga utvecklingen från barndom till vuxenliv, snarare änen berättelse om arvsynd och gudomligt straff. LÄS MER

 5. 5. Patanjalis Yogasutra och C. G Jungs individuationsprocess : En jämförande undersökning av två teorier kring människans självförverkligande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marianne Andersson; [2015]
  Nyckelord :Yoga; Patanjalis; Jung; Yogasutra; individuationsprocessen; individuation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER