Sökning: "föreställningsvärldar"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet föreställningsvärldar.

 1. 1. Högläsning : En läs- och språkutvecklande aktivitet eller bara tidsfördriv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Läsutveckling; Ordförråd; Läsförståelse; Läsargemenskap; Föreställningsvärldar; Yngre elever; F-3;

  Sammanfattning : Trots att forskning visar på att högläsning fyller många värdefulla funktioner när det kommer till elevers läs- och språkutveckling, synliggörs högläsningspraktiken enbart i styrdokumenten för förskoleklass, men inte för årskurs 1–3. Högläsning som metod kan användas på olika sätt och syftet med denna kunskapsöversikt är att med hjälp av elva vetenskapligt granskade artiklar, som alla rör ämnet högläsning, förmedla information om det. LÄS MER

 2. 2. Hur används litteratursamtal om skönlitterära texter i undervisningen på mellanstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Thomas Petersen; Sofia Lygneblad; [2021]
  Nyckelord :Literature conversations; fiction; reading comprehension; identity formation; envisionments; conversational models; Litteratursamtal; skönlitteratur; läsförståelse; identitetsskapande; litterära föreställningsvärldar; samtalsmodeller.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi gjort en empirisk studie där vi har undersökt hur ett urvallärare arbetar med litteratursamtal i sin undervisning för att utveckla elevernasläsförståelse i årskurs 4–6. Genom intervjuer och enkätsvar från sju lärare har vigranskat vilka metoder och teorier de utgår från vid litteratursamtal, samt hur debedömer eleverna under dessa samtal. LÄS MER

 3. 3. Lärares legitimeringar av skönlitteratur i olika undervisningssammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Lönnaeus; [2021]
  Nyckelord :Legitimering av skönlitteratur; Skönlitteratur i skolan; läsa i skolan;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur lärare i svenskämnet i årskurs 7-9 legitimerar användandet av skönlitteratur i olika undervisningssammanhang. Detta gör jag genom en kvalitativ undersökning, i vilken jag intervjuar fyra olika aktiva svensklärare på högstadieskolor i Sverige. LÄS MER

 4. 4. ”Menar du att en text kan vara mer än en sida i en bok?” : - en kunskapsöversikt om hur, vad och när elever läser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Persson; Markus Jonsmeden; [2021]
  Nyckelord :boksamtal; det vidgade textbegreppet; didaktik; djupläsning; litterära föreställningsvärldar; läsintresse; läsförståelse; lässtrategier; motivation; multimodalitet;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi med hjälp av befintlig forskning ämnat att svara på hur lärare kan arbeta med lässtrategier för att öka elevers läsintresse. Forskning kring elevers läsning visar tydligt att elever läser traditionell skönlitteratur i mindre utsträckning än tidigare. LÄS MER

 5. 5. "Berättelsen är anpassad efter hur du spelar" : En litteraturvetenskaplig komparativ analys av datorspel utifrån perspektiven narratologi, interaktion och föreställningsvärldar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jasmin Larsson; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; fokalisering; interaktivitet; receptionsteori; litterära föreställningsvärldar; datorspel; litteratur; det vidgade textbegreppet;

  Sammanfattning : Datorspel som litteratur i undervisning är ett relativt nytt forskningsområde. I detta examensarbete utförs en litteraturvetenskaplig komparativ analys mellan de tre datorspelen The Wolf Among Us, What Remains of Edith Finch och Sorcery! 1–3. LÄS MER