Sökning: "KAB-modell"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet KAB-modell.

  1. 1. Algoritmer på sociala medier : En studie om unga användares kunskap, attityd och beteende gentemot algoritmbaserad anpassning på sociala medier

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

    Författare :Erik Lindgren; Vera Vinberg; [2023]
    Nyckelord :Algoritmer; sociala medier; kunskap; attityd; beteende; KAB-modell; filterbubbla; relevansbaserad anpassning; enkätundersökning;

    Sammanfattning : Algoritmer är ett växande fenomen som blivit allt mer involverat i våra liv. Personer mellan18-30 år använder sociala medier i störst utsträckning och är den generation som anser sigmest kunnig om algoritmer. LÄS MER